Tin Tức

                                                                                                     

 

Trang Chính

Lời Ngỏ

Tiểu Sử

H́nh Ảnh

Địa Chỉ

Liên Kết

 

 

 

 

 

Tin Tức số 1 :  30-06-2007

Khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Tam Bảo sẽ  được tổ chức từ 8 h 00  sáng  thứ  bẩy 30 tháng 6 năm 2007 cho đến 8 h 00 sáng chủ nhật 1 tháng 7 năm 2007. Kính mời quí phật tử tham dự khóa tu học,  Xin vui ḷng ghi tên giử chổ tại chùa Tam Bảo hoặc điện thoại tại số : 514-733-3841.

 

Tin Tức số 2 :  03-07-2007 

V́ có cuộc hành hương đi tứ đại danh sơn tại Trung Quốc, chùa Tam Bảo sẻ đóng cửa 2 tuần kể từ ngày 3 tháng 7 năm 2007 đến ngày 21 tháng 7 năm 2007.  Chùa sẻ không có khóa lể vào ngày chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 2007 và chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2007.  Các đàn cúng thất và cúng kỵ sẻ được dời vào chủ nhật 1 tháng 7 năm 2007. Chúng tôi xin thành thật đa tạ.

 

Tin Tức số 3 :  05-08-2007 

Nhân dịp lể vía đức Quán Thế âm bồ tát thành đạo, chúng tôi sẻ tổ chức lể hành hương Phổ đà sơn tại đại Ṭng Lâm thánh địa Tam Bảo Sơn vào ngày chủ nhật 5 tháng 8 năm 2007.

Đại lể sẽ được cử hành vào lúc 11 h 00 trưa.   Vào lúc 12 h 00 trưa, quí vị cùng các phật tử đi thăm bái các thánh địa.  Đặc biệt năm nay, chúng tôi xin mời quí phật tử tự tay ḿnh đóng Đại Hồng Chung Bảo An tại Đại Ṭng Lâm để cầu phước báo, sức khỏe và kỳ b́nh an cho ḿnh và cho gia đ́nh.  Quí phật tử sẽ đi lể các thánh địa và dùng cơm chay (tùy hỉ cúng dường) tại khuông viên Đại Ṭng Lâm. 

Chúng tôi xin mời các phật tử và các đạo hửu hoan hỷ về đất thánh địa Đại Ṭng Lâm dự đai lể.

 

        Phương tiện di chuyển :  Bằng xe Bus hoặc đi xe hơi riêng

            a)     Bằng xe Bus

                   Vé xe Bus sẽ bắt đầu bán từ ngày 15 tháng 7 năm 2007.

                   Giá mổi vé là  7,00$  tại hai địa chỉ sau đây:

 

                        1)    Tiệm Lâm Import et Export inc.

                               2030, Boul St-Laurent

            Montréal, (Québec) H2X 2T2

            Tél : 514-843-5874

                     514-843-7060

 

           2)    Nhà hàng Tong Por

            43 de la Gauchetière Est,

            Montréal,  Québec,  H2X 1P4

            Tél : 514- 393 – 9975

Xe bus sẻ khởi hành vào lúc 7 h 00 sáng ngày 5 tháng 8 năm 2007 tại phố tàu, Montréal, và sẻ trở về vào khoảng 3 hoặc 4 giờ trưa từ Đại Ṭng Lâm về Montréal.

 

b)    Bằng xe hơi riêng :

                Xin liên lạc về chùa Tam Bảo để lấy bản đồ hoặc quí vị có thể in lại từ phần   địa chỉ của Website.  Số điện thoại chùa Tam Bảo : 514-733-3841.

 

   Chú thích:    Lễ các thánh địa

 ''Căn cứ trong bộ kinh A Hàm, thánh tích của đức Phật gồm có bốn hay c̣n gọi là tứ động tâm.  Đức Phật dạy rằng nếu có chúng sanh nào chí thành chí kính đến tứ thánh địa sau đây ( vườn Lâm Tỳ Ni,  Bồ Đề Đạo Tràng, Lộc Uyễn Đạo Tràng và Câu Thi Na Đạo Tràng) sau khi ngài diệt độ, chí tâm lể bái một lần th́ người ấy sau khi mạng chung được sinh lên các từng trời, c̣n trong đời hiện tại sẽ được phước báo vô lượng".

  Đại Ṭng Lâm Tam Bảo sơn qui tụ các thánh địa nêu trên, một lần nửa, chúng tôi kính xin quí phật tử và các đạo hữu dành chúc thời giờ quí báo của quí vị để về dự đại lể ngày 5 tháng 8 năm 2007.

 

                                                                                                                                                                                    

1

 Tiếng Anh - Tiếng Pháp