Những sơ lược về Đại Ṭng Lâm - Tam Bảo Sơn

                                                                                                    Tiếng Anh - Tiếng Pháp   

 

Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn
690 Chemin de la Rouge, Harrington, Qué. J8G 2S7
Chùa Tam Bảo Hội Phật Giáo Chánh Pháp
4450 Van Horne Ave. Montreal, Qué. H3S 1S1
CanadaHội Phật giáo Chánh Pháp Chùa Tam Bảo được thành lập vào tháng 9 năm 1981 do Ḥa Thượng Thích Thiện Nghị khai sáng. Ḥa Thượng vượt biển đến đảo Pulau Bidong Mă Lai vào năm 1979 và định cư tại Canada thành phố Montreal năm 1980. Sau 1 năm tạm sinh hoạt tại Niệm Phật Đường Tam Bảo 2570 Sherbrook Ave. Montreal, Ḥa Thượng đă được sự hộ pháp của các Phật tử tại đây và thành lập Chùa Tam Bảo tại địa chỉ 4450 Van Horne Ave.

Ḥa Thượng Thích Thiện Nghị tục danh Lê Qúi Tân sanh năm 1933 tại Ninh Ḥa Khánh Ḥa miền nam Trung Phần và xuất gia vào năm 6 tuổi. Sau khi xuất gia thọ Sa Di với Ḥa Thượng Bổn Sư Thích Bảo Thành trụ tŕ ngôi Tổ Đ́nh Thiên Bảo tại Ninh Ḥa. Năm 1949 Ḥa Thượng Bảo Thành viên tịch, Ḥa Thượng Thiện Nghị đă nhập thất 100 ngày để tụng kinh cầu nguyện cho Thầy Bổn Sư rồi sau đó Ḥa Thượng đă vào Nha Trang xin tùng học tại Phật Học Viện Hải Đức.

Năm 1955 Ḥa Thượng vào Sài G̣n trụ tại Chùa Phật Quang Quận 10 và đến học tại Phật Học Đường Ấn Quang suốt 3 năm. Năm 1958 Ḥa Thượng được vào nội trú tại Ấn Quang và thọ đại giới tại đây. Năm 1962 sau khi tốt nghiệp Phật học cao đẳng Ḥa thượng dă được bổ nhiệm làm Giám Đốc Phật Học Đường Giác Sanh tại Phú Thọ. Năm 1963 nhận trách nhiệm là Chủ Tịch Thanh Niên Tăng ni để tranh đấu cho tự do tín ngưỡng dưới sự đàn áp của chánh phủ Ngô Đ́nh Diệm.

1965-1967 Giáo sư dạy Tăng Ni trong các Phật Học Đường tại Sài G̣n và lục tỉnh. 1968 đi du học Đài Loan trụ tại Phật Quang Sơn và theo học luật của Phật Giáo với Ḥa Thượng Hội Tánh. Sau 5 năm học xong, 1973 Ḥa Thượng trở về Việt Nam và tiếp tục dạy tạng luật cho học Tăng học Ni và tiếp tục nhận trách nhiệm chủ tịch thanh niên Tăng Ni. Bên cạnh đó hoàn măn phiên dịch bộ Bách Nhất Pháp Yết Ma và bộ Căn Bản Luật Tỳ Kheo/ Tỳ Kheo Ni. 1975 tiếp tục dạy Tăng Ni tại Đại Ṭng Lâm Bà Rịa Vũng Tàu và giữ trách nhiệm là Đốc Giáo và năm 1979 Ngài quyết định vượt biển và định cư tại Canada.

1981- Thành lập Chùa Tam Bảo.
1983- Thành Lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada gồm có các Hội
Phật Giáo taị Montreal, Toronto, Edmonton và Vancouver.
1984- Nhập thất 1 năm.
1987- Thành lập Chùa Hải Hội Hội Phật Giáo Chánh Đạo Winnipeg Manitoba Canada.
1988- Thành lập Hội Phật Giáo Chánh Tâm Saskatoon tỉnh bang Saskatchewan.
1990- Thành lập Chùa Hải Đức Hội Phật Giáo Chánh Tín Regina tỉnh bang Saskatchewan.Cố vấn cho Hội Phật Giáo Chánh Trí Niệm Phật Đường London Ontario. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt tại Canada gồm có 9 Giáo Hội và sinh hoạt đều đặn dưới sự lảnh đạo tinh thần của Ḥa Thượng.
Năm 1988 Ḥa Thượng đứng ra mua 337 mẩu đất thành lập Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn để có nơi đào tạo tăng ni và tổ chức an cư tu học cũng như thành lập tứ thánh địa của Đức Phật.

Sinh hoạt của Chùa Tam Bảo
Mổi Chủ Nhật những khóa lễ tụng kinh hàng tuần, tổ chức các Đại lễ của Phật Giáo và tổ chức tu học như An cư, thọ bát quan trai, những lớp giáo lư cho Phật tử Á Đông và người Canada. Hàng tuần có khoảng 150-200 Phật tử tham dự và những dại lễ quan trọng có hơn 500 Phật tử tham dự.

Chánh Điện Chùa Tam Bảo
 

 

Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn

Sau 7 năm thành lập các Hội Phật Giáo tại các tỉnh bang của Canada dưới danh xưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada. Cách Montreal 2 tiếng đồng hồ Ḥa Thượng đă khai sơn và thành lập Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn gồm có Tứ Thánh Địa của Đức Phật, Chánh Điện Thiên Phật, các đạo tràng cuả các Bồ Tát, Ngủ Quán Đường, Tăng pḥng và các con đường mang danh hiệu trong lịch sử Phật Giáo như Lục Độ, Phương Đẳng, Hồ Thùy Dương, Hồ Trường Thọ. Bên cạnh đó ngài đă đào tạo 1 số các Tăng Ni và tổ chức những khóa tu học như An cư 1-2 tuần, thọ bát quan trai và các đại lễ viá nhứt là Phật Đản, Viá Quán Âm, có hơn 6000 Phật tử tham dự để triều sơn các thánh địa.

Dù có rất nhiều khó khăn về tài chánh, về luật lệ của điạ phương và của chánh phủ tại Canada nhưng với tâm thành, Ḥa Thượng cũng đă vượt qua tất cả để Đại Ṭng Lâm được hoàn tất sau 15 năm (1988-2003). Hiện nay Đại Ṭng Lâm có những sinh hoạt Phật sự phổ cập với tầng lớp căn cơ của các Phật tử không phân biệt màu da chủng tộc và tín ngưỡng trong mùa xuân, mùa hè và muà thu. Mùa đông đóng cửa để chư Tăng Ni kiết đông tu học.Tứ Thánh Địa
 

 

Các Đạo Tràng
 


Sinh Hoạt tại Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn
 

  

  


Cảnh Chùa
 

 

  

 

 


 

 

Trở lại Trang Tiểu Sử