Tiểu Sử của Ḥa Thượng Thích Thiện Nghị

                                                                                                    Tiếng Anh - Tiếng Pháp   

 

Ḥa Thượng Thích Thiện Nghị
Khai sáng và Viện chủ Đại Ṭng lâm Tam Bảo Sơn
Giám Đốc Phật Học Đường Tam Bảo Sơn

Ḥa Thượng Thích Thiện Nghị sanh năm 1933 tại quận Ninh Ḥa, tỉnh Khánh Ḥa, miền Nam Trung Phần, Việt Nam. Ngài xuất gia năm 1940 sau khi thân phụ của Ḥa Thượng qua đời.

Ḥa Thượng tu học tại Tổ Đ́nh Thiên Bảo đến năm 1949 và vào Nha Trang trụ tại chùa Đức Quang, đi học tại Phật Học Đường Hải Đức Nha Trang.

Năm 1955, ngài vào Sài G̣n và trụ tại Chùa Phật Quang quận 10. Sau đó Ngài được thu nhận vào Phật Học Đường Ấn Quang.

Năm 1958, ngài vào nội trú tại Phật Học Đường và thọ đại giới. Ngài rất chuyên cần học nội điểnm, rất xuất sắc về kinh điển Hán Văn.

Năm 1962, ngài tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học hạng 5 và được bổ nhiệm làm Giám Đốc Phật Học Đường Giác Sanh tại Phú Thọ.

Năm 1963, ngài được cử làm Chủ Tịch Thanh Niên Tăng Ni. Từ 1965 đến 1967, ngài làm Giáo Sư tại các Phật Học Đường Sài G̣n, Mỹ Tho.

Năm 1968, ngài đi du học tại Đài Loan và trụ tại Phật Quang Sơn. Ngài học tạng Luật của Phật Giáo với Ḥa Thượng Hội Tánh trong suốt 5 năm. Đến năm 1973, ngài trở về Việt Nam và dạy Luật cho các học Tăng học Ni tại các Phật Học Đường và tái đắc cử chức vụ Chủ Tịch Thanh Niên Tăng Ni.

Vào ngày 12/7/1979, ngài đă vượt biên và định cư tại Montréal, Canada.

Để thực hiện hạnh nguyện tuyên dương Phật pháp tại Canada, độ hàng xuất gia, giử ǵn những mỷ tộc cổ truyền Phật Giáo. Sau khi thành lập các Giáo Hội tại Canada từ 1980 đến 1988.

Vào tháng 9/1988, ngài đă đứng ra mua 337 mẩu đất tại thị trấn Harrington Québec để kiến tạo bối cảnh của TỨ Động Tâm gồm có: Vườn Lam Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Lộc Uyển và Câu Thi Na. Ngoài ra, ngài c̣n kiến tạo Phổ Đà Đạo Tràng, Long Hoa Đạo Tràng, Chánh Điện Thiên Phật, Tăng Xá, Ngủ quán Đường và Tôn tượng Hộ Pháp, nhất là thư viện Phật Giáo với hơn 50,000 quyển sách. Bên cạnh đó, Phật Học Đường Tam Bảo Sơn được tạo lập để đào tạo hàng Tăng Ni hậu tấn tục diệm truyền đăng.

Sau hơn 12 năm, ngài đă thực hiện hoàn tất những hoài bảo mà trong quyển sách nầy những h́nh ảnh về chương tŕnh xây cất hơn 12 năm qua là chứng tích cụ thể về tâm nguyện chân thành của Ḥa Thượng Viện Chủ. Phật sự vẫn luôn luôn được phát huy dù không có sự thới lai nào mà không phát xuất từ trong bỉ cực.

Kính ghi trong niềm cung kính dâng lên Ḥa Thượng Viện Chủ và kính đảnh lễ những thâm ân mà ngài đă thực hiện nên bối cảnh Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn hơn 12 năm qua.

Kính đảnh lễ
Đệ tử Pháp Tạng kính ghi.
 

 

Trở lại Trang Tiểu Sử